(1)
ปิยะเจริญเดช ท.; มทฺทโว พ.; สนฺตมโน พ. การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา. NL.BDC.J 2020, 9, 193-202.