(1)
ดีเยี่ยม พ. บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา. NL.BDC.J 2021, 10, 241-252.