(1)
เกษจ้อย ส. การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. NL.BDC.J 2022, 11, 1-16.