(1)
จาดตานิม ช. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคความปกติใหม่ (New Normal). NL.BDC.J 2022, 11, 123-138.