(1)
เภาเจริญ พ. . เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง:. NL.BDC.J 2022, 11, 125-138.