(1)
ไชยชาติ พ. . .; ต้าวคำ ณ. . .; อุทาพันธ์ . ภ. . .; พุดชู . ส. . .; ผาเจริญ ว. . มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์. NL.BDC.J 2022, 11, 166-180.