(1)
ศรีสุข ณ. .; เพิ่มขึ้น จ. .; ฟองจันตา พ. .; อัจฉริยประภา ส. .; ไชยบุรี ฤ. . การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. NL.BDC.J 2022, 11, 65-73.