(1)
เอกธวัชกุล เ. . .; จันทนดิษฐ์ ช. .; คุ้มสุวรรณ์ ป. .; พิพัฒน์พรไพศาล ร. .; นาคแกมแก้ว ช. .; วีระวัฒน์ ว. . แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. NL.BDC.J 2023, 12, 41-51.