(1)
เทียนสว่างชัย ศ.; น้อยเจริญ น. . แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย. NL.BDC.J 2023, 12, 17-30.