(1)
นพทวีวัฒน์ อ. .; กลับวิลา โ. . เส้นทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม. NL.BDC.J 2023, 12, 116-130.