(1)
สารพล ช.; เครือคำ เ. . แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม. NL.BDC.J 2023, 12, 131-145.