(1)
ธรรมสอน ก. . .; สาแก้ว อ. . พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก. NL.BDC.J 2023, 12, 223-234.