[1]
ปิยะเจริญเดช ท., มทฺทโว พ., และ สนฺตมโน พ., “การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา”, NL.BDC.J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 193–202, ส.ค. 2020.