[1]
ปุริมาตร พ., “การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 181–194, เม.ย. 2022.