[1]
เกษจ้อย ส., “การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1–16, เม.ย. 2022.