[1]
ผลเจริญ ช., “เศรษฐศาสตร์การเมืองของมรดกโลกในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 17–35, เม.ย. 2022.