[1]
จาดตานิม ช. ., “การพัฒนารูปแบบศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคความปกติใหม่ (New Normal)”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 123–138, เม.ย. 2022.