[1]
เภาเจริญ พ. ., “เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง: ”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 125–138, ส.ค. 2022.