[1]
ไชยชาติ พ. . ., ต้าวคำ ณ. . ., อุทาพันธ์ . ภ. . ., พุดชู . ส. . ., และ ผาเจริญ ว. ., “มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 166–180, ส.ค. 2022.