[1]
ศรีสุข ณ. ., เพิ่มขึ้น จ. ., ฟองจันตา พ. ., อัจฉริยประภา ส. ., และ ไชยบุรี ฤ. ., “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”, NL.BDC.J, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 65–73, ธ.ค. 2022.