[1]
เอกธวัชกุล เ. . ., จันทนดิษฐ์ ช. ., คุ้มสุวรรณ์ ป. ., พิพัฒน์พรไพศาล ร. ., นาคแกมแก้ว ช. ., และ วีระวัฒน์ ว. ., “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 41–51, เม.ย. 2023.