[1]
นพทวีวัฒน์ อ. . และ กลับวิลา โ. ., “เส้นทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 116–130, ส.ค. 2023.