[1]
สารพล ช. และ เครือคำ เ. ., “แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 131–145, ส.ค. 2023.