[1]
กุลสวัสดิ์ ธ. . และ พ่วงเถื่อน ภ. ., “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 190–204, ส.ค. 2023.