[1]
ธรรมสอน ก. . . และ สาแก้ว อ. ., “พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 223–234, ส.ค. 2023.