[1]
เกษมผลกูล อ. 2023. แนะนำหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น". Journal of Thai Studies. 8, 1 (Mar. 2023), 125–131.