[1]
ภักดีคำ ศ. 2023. แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". Journal of Thai Studies. 8, 2 (Mar. 2023), 229–232.