[1]
ชีรวณิชย์กุล อ. 2023. แนะนำหนังสือ “ตำนาน”. Journal of Thai Studies. 9, 2 (Mar. 2023), 281–284.