(1)
เกษมผลกูล อ. แนะนำหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น". ่jtscu 2023, 8, 125-131.