(1)
ภักดีคำ ศ. แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". ่jtscu 2023, 8, 229-232.