(1)
ชีรวณิชย์กุล อ. แนะนำหนังสือ “ตำนาน.” ่jtscu 2023, 9, 281-284.