เกษมผลกูล อ. แนะนำหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น". Journal of Thai Studies, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 125–131, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332. Acesso em: 25 apr. 2024.