ภักดีคำ ศ. แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". Journal of Thai Studies, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 229–232, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511. Acesso em: 25 apr. 2024.