ชีรวณิชย์กุล อ. แนะนำหนังสือ “ตำนาน”. Journal of Thai Studies, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 281–284, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263683. Acesso em: 23 apr. 2024.