[1]
เกษมผลกูล อ., “แนะนำหนังสือ ‘ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น’”, ่jtscu, vol. 8, no. 1, pp. 125–131, Mar. 2023.