[1]
ภักดีคำ ศ., “แนะนำหนังสือ ‘พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์’”, ่jtscu, vol. 8, no. 2, pp. 229–232, Mar. 2023.