[1]
ชีรวณิชย์กุล อ., “แนะนำหนังสือ ‘ตำนาน’”, ่jtscu, vol. 9, no. 2, pp. 281–284, Mar. 2023.