1.
เกษมผลกูล อ. แนะนำหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น". ่jtscu [Internet]. 2023 Mar. 14 [cited 2024 Apr. 22];8(1):125-31. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263332