[1]
แสงวิโรจนพัฒน์ ด. 2022. บก. บอกกล่าว. นิตยสารบทบัณฑิตย์. 78, 1 (มี.ค. 2022).