(1)
แสงวิโรจนพัฒน์ ด. บก. บอกกล่าว. Bot Bundit 2022, 78.