[1]
แสงวิโรจนพัฒน์ ด., “บก. บอกกล่าว”, Bot Bundit, ปี 78, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2022.