[1]
ธรรมบุตร ธ., เชื้อกุล ป., แก้วโทน ร. และ วงศ์อนุ ป. 2022. การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 34–45. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.28.