[1]
ยศวริศสกุล ย. 2022. การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 โครงการพระดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนิทานพื้นบ้านมุสลิมสองภาษา. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 88–100. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.32.