[1]
สอนสุด น., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ. และ ธีระภูธร ด. 2022. การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 119–127. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.35.