[1]
ขวัญละมูล ก., กองทิพย์ ญ. และ หะยีสาและ ส. 2022. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Information and Learning. 33, 3 (ธ.ค. 2022), 46–59. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2022.29.