[1]
ประจักษ์เนตร พ. 2023. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้สื่อสังคมต่อประสิทธิภาพในการจัดการของรัฐบาล คุณลักษณะความเสี่ยงและการตอบสนองเชิงอารมณ์ต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือรับฟังเสียงสังคม. Journal of Information and Learning [JIL]. 34, 3 (ธ.ค. 2023), 35–45. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2023.32.