(1)
สอนสุด น.; เส็งศรี ส.; ณ ตะกั่วทุ่ง อ.; ธีระภูธร ด. การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F. j. inf. learn. 2022, 33, 119-127.