(1)
ขวัญละมูล ก.; กองทิพย์ ญ.; หะยีสาและ ส. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. j. inf. learn. 2022, 33, 46-59.