สอนสุด น., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., & ธีระภูธร ด. (2022). การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F. Journal of Information and Learning, 33(3), 119–127. https://doi.org/10.14456/jil.2022.35