ขวัญละมูล ก., กองทิพย์ ญ., & หะยีสาและ ส. (2022). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Information and Learning, 33(3), 46–59. https://doi.org/10.14456/jil.2022.29